tsuyoshi shiratori @reko2401@mstdn.tokyocameraclub.com