ζˆΈι»’ ε²ζœ—πŸ„ is a user on mstdn.tokyocameraclub.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
ζˆΈι»’ ε²ζœ—πŸ„ @tombo_jpn

@Chun γƒ•γ‚©γƒ­γƒγ‚γ‚ŠγŒγ¨γ†γ”γ–γ„γΎγ™πŸ˜Š

Β· 0 Β· 1

@tombo_jpn こけらこそです!!