ζˆΈι»’ ε²ζœ—πŸ„ is a user on mstdn.tokyocameraclub.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
ζˆΈι»’ ε²ζœ—πŸ„ @tombo_jpn

θ‘—θ§’γ§γ‚‚ζ²’ε±±ε’²γ„γ¦γΎγ™γ‚ˆγ­γƒΌγ€‚

mstdn.tokyocameraclub.com/medi

Β· 0 Β· 7