γ•γ„γ¨γ†πŸ€ is a user on mstdn.tokyocameraclub.com. You can follow them or interact with them if you have an account anywhere in the fediverse. If you don't, you can sign up here.
γ•γ„γ¨γ†πŸ€ @atomu_0808

γŠγ―γ©γ‚“οΌΒ«Ω©(*Β΄βˆ€`*)ΫΆΒ»

γ€Œι›¨ζ™΄γ¨γ‚γ„γ‚‰γ„γ¨γ€


mstdn.tokyocameraclub.com/medi mstdn.tokyocameraclub.com/medi

Β· SubwayTooter Β· 5 Β· 38